วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

โปรแกรมดูหนัง

KMplayer เล่นได้ทุกไฟล์ เสียงดี ภาพชัด ท่านลองแล้วหรือยัง The KMPlayer พัฒนาโดยคนเกาหลี เป็น โปรแกรมสำหรับระบบปฏิบัติการ Windows (แนะนำ Windows2000 XP ขึ้นไป) ที่สามารถ เล่นไฟล์ Video และ Audio ได้โดยตัวเอง(ไม่ต้องติดตั้งCODEC เพิ่มเติม) เช่นเดียวกับ VLC media player ซึ่งรองรับไฟล์แบบต่างๆมากมาย แต่ สามารถเพิ่มเติมและปรับแต่ง codec จาก ภายนอกได้ เช่นติดตั้ง k-lite mega codec pack เสริมเข้าไป รวมถึง รูปร่างหน้าตาส่วนติดต่อกับผู้ใช้(User Interface)ที่ดีกว่า VLC media player จึงทำให้ ง่ายต่อการใช้งาน ชื่อเต็ม ของ The KMPlayer คือ The K-Multimedia Player ซึ่ง K มาจากชื่อสกุลของผู้พัฒนา
[ The KMPlayer General ]
- New Codecs have been updated
- The two simultaneous [Default] albums created in the Playlist fixed
- Support for 5 buttons mouse (back/forward) => Preferences (F2) -> General -> Keyboard/Mouse -> Click on 1st X-button & Click on 2nd X-button
- Reduce KMPlayer.exe binary size.
- Default Preference value adjusted: Main Menu -> Options -> [Advanced Menu] Off
- Default preference value adjusted: General -> Repeat/Playlist -> [Playlist] tab -> [v] Clear default playlist items on exit. Checked.
- Incremental "Audio Volume" function added. (Preferences (F2) -> Audio Processing -> Volume -> Volume Steps
- New icon added.
- MediaInfo Library update.

[ Open Album Art upgrade ]
- Improved thumbnail extraction speed.
- Unicode Supported.
- Removal of empty folder when removing movie file. (Registry Option)
- If ThumbnailStoreType is set at a value other than 0, then improper play of videos solved
- Audio file indication option added
- Thumbnail error fixed
- Deletion of *.jpg File when deleting file from registry’s thumbnail extraction pass
- Deletion of empty folder when deleting a file
- Removal of list in BlackList.txt when removing movie file.
- Open album target pass via search engine added
- Audio file image included
- Readjust the horizontal size the album tab located at the top
- Christmas & New year Skin